Liên hệ
Chi cục Thủy Lợi - Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình
- Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
- Điện thoại: (0229) 3871240; 3876600; FAX: (0229) 3873615;
- Email: dedieunb@gmail.com; phongchongthientainb@gmail.comẢnh mới